Tuyển 02 kỹ sư IT phụ trách sản phẩm CNTT

2016-06-02
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ I.F.S.C đang có nhu cầu tuyển dụng 02 kĩ sư IT, phụ trách các sản phẩm công nghệ thông tin, vấn thiết kế, triển khai thi công hệ thống mạng.